Dorade filet

>Doradefilet zonder huid en wittewijnsaus

13.75